Projekt Pripravljeni na trg dela – Pripravljeni na življenje

Projekt Pripravljeni na trg dela – pripravljeni na življenje (v nadaljevanju Pripravljeni!) je ERASMUS+ projekt, financiran v okviru manjših partnerstev na področju mladine (http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/projekti-sodelovanja/).  Centerkontura d.o.o. ga izvaja skupaj z italijanskim partnerjem IFOR PMI PROMETEO, ki je medsektorsko izobraževalno podjetje in izvaja storitve na področju vseživljenjskega učenja za različne ranljive skupine.

Projekt Pripravljeni! izvajamo v obdobju od 1.9.2023 do  30.4.2025 in je namenjen mladim s posebnimi potrebami ob zaključevanju izobraževanja in vključevanju v storitve zaposlitvene rehabilitacije ter vstopu na trg dela.

Oblikovali smo ga glede na opažanja strokovnih delavk v zaposlitveni rehabilitaciji, da se mladi s posebnimi potrebami zaradi svojih težav težje vključujejo v zaposlitev oziroma na trg dela. Mnogi med njimi so lahko zaradi slabše razvitih veščin, potrebnih za vstop na trg dela, v okviru zaposlitvene rehabilitacije ocenjeni celo kot nezaposljivi. Teh veščin v času šolanja niso mogli ustrezno razviti, saj pogosto za večino stvari poskrbijo starši in mladi s posebnimi potrebami nimajo priložnosti za proces osamosvajanja. Mladi s posebnimi potrebami tako po zaključku šolanja lahko ostajajo doma in so izključeni iz drugih socialnih okolij. Svojih sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih imajo, tako ne razvijajo, ampak lahko pri tem še nazadujejo. Pri vstopu na trg dela potrebujejo strokovno podporo.

Glavni cilj projekta Pripravljeni! je z različnimi aktivnostmi izboljšati veščine za bolj samostojno življenje mladih s posebnimi potrebami, da bodo imeli boljše možnosti za vstop na trg dela in zaposlovanje, hkrati pa bomo naše metode dela ter rezultate delili z drugimi organizacijami.

V okviru projekta Pripravljeni! bomo izvedli več aktivnosti:

  • oblikovali bomo trening za krepitev veščin za bolj samostojno življenje mladih s posebnimi potrebami;
  • izvedli bomo dva sklopa treningov v trajanju 8 tednov, vsakič za skupino 8-10 mladih;
  • v začetni in v zaključni fazi treninga bomo sodelovali z njihovimi starši;
  • izdali bomo e-priročnik za izvajanje treningov (v slovenskem in angleškem jeziku) ter ga javno objavili, da bo na voljo drugim sorodnim organizacijam;
  • izpeljali bomo dve strokovni izmenjavi med partnerskima organizacijama;
  • ves čas izvajanja projekta bomo informacije in zanimive vsebine objavljali na socialnih omrežjih projekta (FB, Instagram), saj bi radi dosegli širšo skupino mladih in strokovnih delavcev;
  • izvajanje projekta in rezultate bomo predstavili tudi na strokovni konferenci ter v objavili članek v strokovni reviji.

Povezavi do družabnih omrežij:

https://www.facebook.com/people/Pripravljeni-na-trg-dela-Ready-for-work/61550814969255/

https://www.instagram.com/pripravljeni_ready/

Za več informacij glede vključitve v projekt, izvajanju ter rezultatih nas prosim kontaktirajte:

Mateja Šantelj
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Gsm: 064 262 503
E-pošta: mateja.santelj@centerkontura.si

Eva Rogina
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Gsm: 064 174 879
E-pošta: eva.rogina@centerkontura.si