Agencija za zaposlovanje

Storitve agencije za zaposlovanje so namenjene pomoči pri iskanju zaposlitve, posredovanju začasne delovne sile in drugi oskrbi s človeškimi viri. Izvajamo jih skladno s koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Strokovne in organizacijske storitve agencije za zaposlovanje:

 • izvajanje kadrovskega najema delavcev/zagotavljanje dela in zaposlitve za dogovorjene delodajalce uporabnike;
 • zagotavljanje dela in posredovanje zaposlitve za iskalce zaposlitve – udeležence programov družbe, predvsem invalide;
 • pridobivanje delodajalcev za sodelovanje pri zagotavljanju dela in zaposlitve invalidom (mreža delodajalcev za zaposlovanje invalidov).

Agencija za zaposlovanje ponuja možnost sodelovanja na celotnem kadrovskem področju ali le za posamezno storitev:

 • različna testiranja in izbor kandidatov,
 • svetovalni razgovori in selekcija kandidatov,
 • obračun plač ter izdelava poročil in analiz,
 • svetovanje pri razreševanju invalidske problematike, problematike oseb s posebnimi potrebami in težje zaposljivih oseb.

vprašalnik za iskalce zaposlitve
vprašalnik za delodajalce

Gostilna dela – Družbeno odgovorno gostinstvo

Gostilna dela je zgodba o usposabljanju in zaposlovanju invalidov ter oseb iz drugih ranljivih skupin v gostinstvu na delovnem mestu pomočnika natakarja ali pomočnika kuharja.

Nudimo pogostitve, organizirana kosila in večerje ter kulinarične delavnice po naročilu pripravljamo tudi domače izdelke.

Izobraževanje in zaposlovanje

Dejavnost obsega organizacijo in izvedbo usposabljanja in izobraževanja odraslih za večje ali manjše skupine udeležencev iz različnih organizacij v obliki seminarjev, delavnic, predavanj, tečajev, okroglih miz itd. Družba izvaja programe večinoma za znane naročnike.

Pripravljenih je več stalnih samostojnih programov izobraževanja in usposabljanja:

 • kaj prinaša zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – enodnevni seminar,
 • usposabljanje in zaposlovanje zaposlenih pri delodajalcih, ki zaposlujejo težje zaposljive osebe in invalide – dvodnevni seminar,
 • usposabljanje in zaposlovanje mentorjev za delo z invalidi in težje zaposljivimi osebami – štiridnevni seminar,
 • motivacijske delavnice za invalide in težje zaposljive osebe – večdnevni seminarji,
 • posebno varstvo invalidov in družbena skrb za osebe s posebnimi potrebami – enodnevni seminar,
 • od malčka do vseznalčka – dvodnevni seminar.

Poslovno tehnične storitve

Pri poslovnih storitvah izvaja družba predvsem storitve za znane naročnike: vodenje računovodstva (računovodski servis), vodenje pisarne oziroma administracije, organiziranje dogodkov, klicni center, oblikovanje in pripravo za tisk ter objavo in drugo. Poleg tega izvaja storitve oblikovalskega studia in to od oblikovanja promocijskih materialov do oblikovanja različnih publikacij in knjig.

Pri tehničnih storitvah vsebuje program predvsem kooperantske storitve montažnih del, dodelave in predelave polizdelkov ter čiščenja prostorov, stavb in okolice.

V okviru zaposlitvene delavnice pa program obsega izdelavo različnih butičnih izdelkov iz gline, papirja, kartona, usnja in tekstila. Pri delu sodelujejo najtežji invalidi. (Klik na spletno trgovino)

Za blagovno znamko Samsonite izvajamo prodajo izdelkov in servis izdelkov – kovčke in torbe – na lokaciji Brnčičeva 11B Ljubljana Črnuče.

Delovni čas prodaje in servisa izdelkov Samsonite:
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.00–14.00
sreda: 7.00–16.00

Kontakt: franci.hlebec@centerkontura.si

Program socialne vključenosti

Dejavnost programa socialne vključenosti obsega izvajanje delovnih in socialnih vsebin. Delovne vsebine obsegajo različne aktivnosti, namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.

Socialne vsebine nudijo različne aktivnosti, namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov.

Program socialne vključenosti se izvaja skladno s koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Program socialne vključenosti izvajamo v Ljubljani in Kranju.

zloženka program socialne vključenosti

ZALOŽBA

Založniška dejavnost obsega izdajanje knjig, revij, periodike in drugo. Temeljna usmeritev založbe je izdajanje strokovne literature s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter strokovnega dela za in z osebami s posebnimi potrebami. Založniške aktivnosti so podrejene komercialni uspešnosti.

Družba je založnik revije SRP – specializirane znanstvene in strokovne revije specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Revija SRP predstavlja nacionalno prakso in teoretične prispevke, predloge ter odgovore v zvezi z razvojem na področju vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji.

​Soizdajatelja revije SRP sta Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije.

​naročilnica revije SRP

ZAPOSLITVENA IN POKLICNA REHABILITACIJA

Storitve zaposlitvene rehabilitacije se skladno s koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajajo kot javna služba v skladu z veljavno zakonodajo, standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije in mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.

​Kot izvajalec zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije izvaja družba naslednje vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije:

 • svetovanje, spodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
 • priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
 • pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
 • pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
 • razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
 • pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
 • analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
 • izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
 • usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
 • spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
 • spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
 • sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
 • ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in
 • opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije kot koncesionar izvajamo za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in za zainteresirane delodajalce.


Storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije izvajamo v Ljubljani in Kranju.

(klik na zloženke storitev ZR, storitev B in storitev J)