V Centerkonturi organiziramo in razvijamo različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih težje zaposljivih oseb.

Aktualno

Zaposlitvena delavnica

V zaposlitveni delavnici ustvarjamo različne butične izdelke iz gline, usnja in tekstila.

Gostilna dela

Gostilna dela je majhna restavracija, le nekaj minut odmaknjena od mestnega vrveža. Naša posebnost je, da delujemo kot običajna restavracija, istočasno pa tudi usposabljamo in zaposlujemo invalide in osebe iz različnih ranljivih skupin.

Prehod mladih na trg dela

Centerkontura d. o. o. je januarja 2018, skupaj z ostalimi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in pod koordinatorstvom Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS začela z izvajanjem aktivnosti projekta Prehod mladih, na območju Ljubljane in Kranja.

Predstavitev

O nas

Centerkontura na slovenskem trgu deluje že od leta 1996. Ves čas izvajamo in razvijamo različne storitve in izdelujemo unikatne izdelke, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov, oseb s posebnimi potrebami in drugih ranljivih skupin.

Ustanovljena je bila kot svetovalno, izobraževalno in založniško podjetje. Kasneje so bili razviti storitveni programi – poklicna in zaposlitvena rehabilitacija (od leta 1998), agencija za zaposlovanje (od leta 1999), storitve socialnega varstva (od leta 2004), raziskovalne dejavnosti (status leta 2007), program poklicnega usposabljanja mladih v gostinstvu (od leta 2011), program socialne vključenosti (od leta 2014) ter lažji proizvodni program, primeren predvsem za zaposlovanje invalidov.

Reference imamo na različnih področjih svoje dejavnosti ter pri uveljavljanju in razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji.

Glede na različne programe zaposlujemo visoko usposobljene strokovnjake različnih strok z dragocenimi izkušnjami, in sicer psihologe, specialne in rehabilitacijske pedagoge, delovne terapevte, sociologe, socialne delavce, andragoge in organizatorje dela. V strokovnih timih sodelujejo tudi uveljavljeni zdravniki specialisti medicine dela in splošne psihiatrije.

Centerkontura dosega delež zakonsko določenih zaposlenih invalidov in posluje tudi kot invalidsko podjetje ter je del socialne ekonomije. Različne poslovne in tehnične storitve so primerne za naročnike, ki so zavezanci za zaposlitev invalidov in potrebujejo nadomestno izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov.

Dejavnosti družbe se odvijajo na več lokacijah v Ljubljani, Domžalah in Kranju.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo družbe je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, oseb s posebnimi potrebami in drugih oseb iz ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, krepitve njihove notranje moči, njihovega opolnomočenja in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

Družba je podpisnik Listine raznolikosti.

Zaščita in zaposlitev

Družba je ustanovitelj dveh zaposlitvenih centrov, v katerih so zaposleni invalidi na zaščitenih delovnih mestih:

  • Kranjski zaposlitveni center z glavno dejavnostjo sestavljanje in montaža polizdelkov in
  • Ljubljanski zaposlitveni center z glavno dejavnostjo čiščenje in urejanje poslovnih prostorov.