Z vami od leta 1996.
Strokovna pomoč pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov.

Aktualno

ZAPOSLITVENA DELAVNICA

Ustvarjamo različne butične izdelke kot so:

 • Glineni izdelki,
 • Usnjeni copati za odrasle,
 • Tekstilni izdelki za otroke (Tihe knjige, igra Spomin in naprstne lutke).

PROJEKT PRIPRAVLJENI NA TRG DELA – PRIPRAVLJENI NA ŽIVLJENJE

Projekt je namenjen mladim s posebnimi potrebami ob zaključevanju izobraževanja, ki se zaradi težav ob vstopu na trg dela vključujejo tudi v storitve zaposlitvene rehabilitacije.

Oblikovali smo aktivnosti, s katerimi bodo vključeni mladi izboljšali veščine za bolj samostojno življenje.

 

 NADOMESTNA IZPOLNITEV KVOTE

Pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko z nami sklenete za izvajanje različnih storitev:

 • sestavljanje/pakiranje polizdelkov in izdelkov,
 • pogostitve (hladne in tople jedi),
 • grafično oblikovanje publikacij, oblikovanje tiskovin elemente celostne grafične podobe,
 • čiščenja poslovnih prostorov,
 • storitve računovodskega servisa in
 • druge dejavnosti družbe.

Predstavitev

O nas

Invalidsko podjetje Centerkontura d.o.o. na slovenskem trgu deluje že od leta 1996. Ves čas izvajamo in razvijamo različne storitve in izdelujemo unikatne izdelke, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov, oseb s posebnimi potrebami in drugih ranljivih skupin.

Naše dejavnosti:

 • svetovanje na področju zaposlovanja invalidov;
 • tehnični program (servis Samsonite, kooperantske storitve za zunanje naročnike);
 • računovodski in čistilni servis;
 • zaposlitvena delavnica (proizvodnja usnjenih copat, glinenih izdelkov ter otroških igrač);
 • grafična in založniška dejavnost.

Smo tudi izvajalci Zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter Programa Socialne vključenosti.

Glede na različne programe zaposlujemo visoko usposobljene strokovnjake različnih strok z dragocenimi izkušnjami, in sicer psihologe, specialne in rehabilitacijske pedagoge, delovne terapevte, sociologe, socialne delavce, andragoge in organizatorje dela. V strokovnih timih sodelujejo tudi uveljavljeni zdravniki specialisti medicine dela in splošne psihiatrije.

Centerkontura dosega delež zakonsko določenih zaposlenih invalidov in posluje tudi kot invalidsko podjetje ter je del socialne ekonomije. Različne poslovne in tehnične storitve so primerne za naročnike, ki so zavezanci za zaposlitev invalidov in potrebujejo nadomestno izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov.

Dejavnosti družbe se odvijajo na več lokacijah v Ljubljani, Domžalah in Kranju.

Zgodovina

Družba je bila ustanovljena kot svetovalno, izobraževalno in založniško podjetje. Kasneje so bili razviti storitveni programi – poklicna in zaposlitvena rehabilitacija (od leta 1998), agencija za zaposlovanje (od leta 1999), storitve socialnega varstva (od leta 2004), raziskovalne dejavnosti (status leta 2007), program poklicnega usposabljanja mladih v gostinstvu (od leta 2011), program socialne vključenosti (od leta 2014) ter lažji proizvodni program, primeren predvsem za zaposlovanje invalidov.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo družbe je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, oseb s posebnimi potrebami in drugih oseb iz ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, krepitve njihove notranje moči, njihovega opolnomočenja in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

Zavedamo se, da smo družbeno odgovorni, saj s svojim poslanstvom ter dejavnostmi vplivamo na celotno družbo.
S sistematično integracijo elementov trajnosti v procese delovanja družbe, pa želimo prispevati tudi k uspešnejšem trajnostnem razvoju v celotni družbi ter večjemu zaupanju naših deležnikov.

Družba je podpisnik Listine raznolikosti.

Trajnostna poročila za leto 2021 in 2022.

 

Zaščitna in zaposlitev

Družba je ustanovitelj dveh zaposlitvenih centrov, v katerih so zaposleni invalidi na zaščitenih delovnih mestih:

 • Kranjski zaposlitveni center z glavno dejavnostjo sestavljanje in montaža polizdelkov in
 • Ljubljanski zaposlitveni center z glavno dejavnostjo čiščenje in urejanje poslovnih prostorov.