Naših 25 let delovanja

Pobuda za ustanovitev družbe je nastala v sredini leta 1996, ko sem nehal delati v takratnem večjem javnem zavodu oziroma podjetju za zaposlovanje invalidov. Želel sem nadaljevati svoje strokovno delo na področju skrbi za zaposlovanje invalidov in socialne ekonomije, zato sem 26. oktobra ustanovil zasebno podjetje, družbo Centerkontura.

Pri nazivu družbe sem združil izraz kontura in besedo center ter poudaril, da bodo v središču delovanja omejitve. Sicer sem želel registrirati samo ime kontura, vendar je bilo takrat že registriranih več družb s podobnim imenom. Odgovorna oseba na registrskem sodišču mi je zato predlagala, da dodam kako besedo, na primer center, tako kot je to takrat imel Centromerkur. Iz dveh besed pa je postopoma nastala ena. Prvi logotip je simboliziral tri osebe pri svetovanju oziroma usposabljanju. Sedanji znak oziroma logotip družbe na splošno simbolizira osebo in je povezan z nazivom družbe, nastal pa je v sodelovanju z znanim slovenskim oblikovalcem Egonom Bavčarjem.

Prvi dve leti je bila družba predvsem svetovalno, izobraževalno in založniško podjetje, od leta 1998 pa smo že bili prisotni na področju zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije za invalide in druge težje zaposljive osebe.

Naslednje leto je bila družba razširjena v agencijo za zaposlovanje in svetovanje na področju usposabljanja in zaposlovanja težje zaposljivih oseb in invalidov. Koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in dovoljenje za delo na socialnovarstvenem področju smo prvič pridobili leta 2006, dovoljenje za izvajanje programa socialne vključenosti leta 2015, status raziskovalne organizacije pa leta 2007. Vse od leta 2000 v družbi izvajamo tudi različne manjše proizvodne programe, primerne predvsem za zaposlovanje invalidov.

V 25 letih delovanja smo izpeljali tudi več različnih projektov, pomembnih za razvoj programov in dejavnosti, povezanih z razvojem socialnega podjetništva in družbeno odgovornega poslovanja. Med najpomembnejšimi so projekti: ustanovitev in delovanje Sklada dela Ljubljane – za delo s presežnimi delavci in pomoč pri kadrovski prenovi podjetij, ustanovitev Kranjskega in Ljubljanskega zaposlitvenega centra, kjer smo razvili delovna mesta za najtežje invalide, ustanovitev socialnega podjetja Gostilna dela – za usposabljanje mladih s posebnimi potrebami za gostinsko dejavnost in projekt Sipa – sistem pomoči na domu za gospodinjstva z majhnimi otroki, gospodinjstva s starostniki in gospodinjstva z invalidno osebo. 

Družba danes posluje kot gospodarski subjekt in invalidsko podjetje, ki je del socialne ekonomije. Prihodke pridobiva s prodajo različnih kakovostnih storitev in izdelkov v različnih registriranih dejavnostih, vse v funkciji skrbi za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Presežke nad odhodki iz poslovanja družba usmerja v razvoj novih delovnih mest za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami in deluje kot neprofitno podjetje.

Glede na različne programe družbe smo v teh letih uspeli pridobiti in zaposliti tudi visoko usposobljene strokovnjake različnih strok z dragocenimi izkušnjami na področju kadrovskega in poslovnega svetovanja, usposabljanja in zaposlovanja ter zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije.

Že leta 2011 je družba uspešno pridobila evropski certifikat Equass – Evropski sistem kakovosti na področju socialnih storitev, leta 2013 certifikat Družni prijazno podjetje in leta 2021 certifikat Družbeno odgovorni delodajalec.

Na splošno lahko ocenim, da je družba v 25 letih delovanja pomembno prispevala k razvoju in uveljavljanju socialne ekonomije in socialnega podjetništva na območju mesta Ljubljane in širše v Sloveniji.

Karl Destovnik, ustanovitelj in strokovni vodja družbe Centerkontura