Gostilna dela – okusna zgodba 😊

Naša zgodba

Našo zgodbo smo začeli pisati 2011*, ko smo v centru Ljubljane odprli majhno restavracijo, ki smo jo poimenovali Gostilna dela. Naš glavni namen je bilo usposobiti mlade iz ranljivih skupin brez izobrazbe, za delo v strežbi in v kuhinji. Skozi vsa ta leta smo svoje poslanstvo nadgradili in se osredotočili na eno izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela, invalide, ki jim nudimo usposabljanje in pa tudi zaposlitev.

Skozi celo leto v sodelovanju z BIC-em izvajamo šolsko prakso za dijake s posebnimi potrebami, občasno pa v sklopu programov, ki jih razpiše Zavod za zaposlovanje RS, izvajamo usposabljanja za delo v strežbi ali kuhinji za preostale ranljive skupine.

Zaradi velike potrebe po usposabljanju  smo v začetku novembra 2016 nasproti občine v Domžalah odprli novo enoto učne delavnice.

Aprila 2022 smo našo majhno enoto v Ljubljani zaprli zaradi prostorske omejitve. Koncept učne delavnice in hkratno izvajanje gostinske dejavnosti zahtevata številne pogoje, ki zagotavljajo profesionalno izvajanje poslanstva.

V trenutni ekipi Gostilne dela je deset oseb, od tega ima pet status invalidne osebe. Večina je v ekipi že več kot pet let, trije med njimi pa celo že od vsega začetka.

Kaj počnemo?

Pripravo dnevnih jedi in pogostitev združujemo s svojim poslanstvom – usposabljanjem in zaposlovanjem.

Ekipa Gostilne dela dnevno pripravi juho, mesno/ribjo/vegi jed, solatne krožnike ter sladico.

Pestro sestavljene jedilnike pripravljamo iz dnevno svežih sestavin, ki niso vnaprej pripravljene, v  jedilnike vključujemo tudi živila številnih lokalnih dobaviteljev.

Poleg dnevnih jedi pripravljamo pogostitve za znane naročnike ter dnevna kosila za zaposlene v podjetjih, s katerimi imamo dogovor o poslovnem sodelovanju.

Namen in cilji usposabljanja

Glavni namen usposabljanja je, da osebe sprejmejo pričakovani način delovanja v delovnem okolju (pravočasni prihod na delo, vztrajnost pri delu, premagovanje težav in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v delovni skupini, usvajanje odgovornosti pri delu ter sprejemanje vodenja in nadzora ipd.).

Potrebam udeležencev prilagojeno usposabljanje na delovnem mestu sistematično in strokovno izvajamo s pomočjo mentorjev.

Strokovno podporo mentorjem in v usposabljanje vključenim osebam nudi strokovna ekipa našega podjetja in za to usposobljene izvajalke zaposlitvene rehabilitacije.

Cilj usposabljanja je pridobitev konkretnega znanja za obe delovni mesti v gostinstvu ter večja usposobljenost udeležencev za uspešnejši vstop na trg dela.

Zakaj  zaposliti invalida v gostinstvu?

Verjamemo v enakopravno zaposlovanje. Verjamemo, da se invalidi lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih v gostinstvu, pomembno pa je, da so ta prilagojena zanje ter da v podjetju upoštevajo vrednote, kot so spoštljivost, enakopravnost in potrpežljivost.


**Gostilna dela je eden izmed rezultatov projekta Tovarna dela – vstop v svet dela, ki je potekal med letoma 2009 in 2011 in je bil sofinanciran s sredstvi EES in MDDSZ. Za izvajanje programa poklicnega učenja mladih ne prejemamo več finančne pomoči od države ali Evropske unije.