Gostilna dela

V Gostilni dela usposabljamo in zaposlujemo različne skupine oseb (invalide oziroma druge osebe iz ranljivih skupin ter dijake s posebnimi potrebami za namen šolske prakse), ki se iz različnih razlogov soočajo s težavami pri zaposlovanju.

Na konkretnem delovnem mestu se usposabljajo za delo pomočnika natakarja ali pomočnika kuharja.

Glavni namen usposabljanja je, da osebe sprejmejo pričakovani način delovanja v delovnem okolju (pravočasni prihod na delo, vztrajnost pri delu, premagovanje težav in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v delovni skupini, usvajanje odgovornosti pri delu ter sprejemanje vodenja in nadzora ipd.).

Potrebam udeležencev prilagojeno usposabljanje na delovnem mestu sistematično in strokovno izvajamo s pomočjo mentorjev.

Strokovno podporo mentorjem in v program vključenim mladim nudi strokovna ekipa našega podjetja in za to usposobljene izvajalke zaposlitvene rehabilitacije.

Cilj usposabljanja je pridobitev konkretnega znanja za obe delovni mesti v gostinstvu ter večja usposobljenost udeležencev za uspešnejši vstop na trg dela.

 

Spletna stran Gostilne dela