Gostilna dela

V Gostilni dela usposabljamo in zaposlujemo različne skupine oseb (invalide oziroma druge osebe iz ranljivih skupin ter dijake s posebnimi potrebami za namen šolske prakse), ki se iz različnih razlogov soočajo s težavami pri zaposlovanju.

Glavni namen usposabljanja je, da osebe sprejmejo pričakovani način delovanja v delovnem okolju (pravočasni prihod na delo, vztrajnost pri delu, premagovanje težav in reševanje konfliktov, učenje sodelovanja v delovni skupini, usvajanje odgovornosti pri delu ter sprejemanje vodenja in nadzora ipd.).

Potrebam udeležencev prilagojeno usposabljanje na delovnem mestu sistematično in strokovno izvajamo s pomočjo mentorjev.

Strokovno podporo mentorjem in v program vključenim mladim nudi strokovna ekipa našega podjetja in za to usposobljene izvajalke zaposlitvene rehabilitacije.

Cilj usposabljanja je pridobitev konkretnega znanja  ter večja usposobljenost udeležencev za uspešnejši vstop na trg dela.

 

Spletna stran Gostilne dela