Blog

Storitve zaposlitvene rehabilitacije

Storitve zaposlitvene rehabilitacije opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ( UL RS, št. 16/07, 87/11 in 96/12 – ZPIS-2). Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri čemer se pri vzpostavitvi mreže upošteva število in potrebe invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev. […]

Read more

Gostilna dela – okusna zgodba 😊

Naša zgodba Našo zgodbo smo začeli pisati 2011*, ko smo v centru Ljubljane odprli majhno restavracijo, ki smo jo poimenovali Gostilna dela. Naš glavni namen je bilo usposobiti mlade iz ranljivih skupin brez izobrazbe, za delo v strežbi in v kuhinji. Skozi vsa ta leta smo svoje poslanstvo nadgradili in se osredotočili na eno izmed […]

Read more

Predstavitev Zaposlitvene delavnice

V okviru zaposlitvene delavnice, ki se nahaja na Brnčičevi 11 Ljubljani, izdelujemo različne izdelke iz gline, tekstila in usnja. Pri ročnem delu in v vseh procesih dela sodelujejo najtežje zaposljivi invalidi, uporabniki programa Socialna vključenost ter uporabniki Programa zaposlitvene rehabilitacije pod vodstvom strokovnih delavcev oziroma mentorjev. Glineno zgodbo »pišemo« v naši kreativni delavnici, kjer posamezniki […]

Read more

Naših 25 let delovanja

Pobuda za ustanovitev družbe je nastala v sredini leta 1996, ko sem nehal delati v takratnem večjem javnem zavodu oziroma podjetju za zaposlovanje invalidov. Želel sem nadaljevati svoje strokovno delo na področju skrbi za zaposlovanje invalidov in socialne ekonomije, zato sem 26. oktobra ustanovil zasebno podjetje, družbo Centerkontura. Pri nazivu družbe sem združil izraz kontura […]

Read more