AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

Storitve zaposlitvene rehabilitacije se skladno s koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve izvajajo kot javna služba v skladu z veljavno zakonodajo, standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije in mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.

Kot izvajalec zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije družba izvaja naslednje vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije:

 • svetovanje, spodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
 • priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
 • pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
 • pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
 • razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
 • pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
 • analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
 • izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
 • usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
 • spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
 • spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
 • sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
 • ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in
 • opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije družba kot koncesionar izvaja za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter za zainteresirane delodajalce.

V storitve zaposlitvene rehabilitacije je letno vključenih okoli 140 do 180 uporabnikov. Pri vključevanju uporabnikov v usposabljanje in zaposlovanje družbe sodeluje z več kot 100 različnimi delodajalci.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije se izvajajo v Ljubljani in Kranju.

 

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana