AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
POSLOVNE IN TEHNIČNE STORITVE
SOCIALNO VARSTVO
SVETOVANJE IN RAZISKAVE - PROJEKTI
ZALOŽNIŠTVO
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
SOCIALNO VARSTVO

Družba je vpisana v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno-varstvene storitve na podlagi pridobljenega dovoljenja za delo, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dovoljenje za delo ima za naslednje socialnovarstvene storitve na področju socialnega varstva:

  • storitev socialnega servisa in
  • storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu.

Za izvajanje storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu je družba vezana na razpise v posamezni občini oziroma lokalni skupnosti.

V okviru registrirane dejavnosti izvaja tudi storitve gospodinjske pomoči za zainteresirane uporabnike oziroma naročnike.

Storitve s področja gospodinjske pomoči družba organizira in izvaja na območju ljubljanske regije in občine Slovenj Gradec.

SOCIALNE STORITVE

 

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 34 50, 01 280 34 53
Faks: 01 280 34 51
GSM: 041 395 825

Poljanska 7
1000 Ljubljana
Tel.: 0599 25 446

Ljubljanska 64
1230 Domžale
Tel.: 0599 04 817

Brnčičeva 11B
1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Faks: 01 431 82 57
GSM: 031 531 477

Jelenčeva 15
4000 Kranj
Tel.: 04 235 20 25
Faks: 04 235 20 24
GSM: 051 444 198

 
© CENTERKONTURA d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana